Privacybeleid
Welkom op https://cookingadventure.nl/ (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot die gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door Cooking Adventure (gezamenlijk, “Diensten ”) (“Geautoriseerde klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”
verwijst naar alle informatie die de persoon identificeert of kan worden gebruikt om de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft, te identificeren of te lokaliseren, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem is verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is gekoppeld aan een geïdentificeerde persoon.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?
We kunnen basisinformatie over het gebruikersprofiel verzamelen van al onze Bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: de naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres,

Welke organisaties verzamelen de informatie?
Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken) die diensten zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten verlenen, deze informatie verzamelen van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. We hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om bekend te maken hoe ze persoonlijke informatie gebruiken die aan hen is verstrekt door bezoekers en geautoriseerde klanten. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend optreden als schakels in de distributieketen en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?
We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de site aan te passen, passende serviceaanbiedingen te doen en aan- en verkoopverzoeken op de site te vervullen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten e-mailen over onderzoeks- of aankoop- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?
Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die mogelijke transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met aan ons gelieerde bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een instantie die namens ons optreedt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?
Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door Cooking Adventure wordt beveiligd opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of medewerkers van Cooking Adventure, behoudens voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes hebben Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?
Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie van ons en/of onze verkopers en gelieerde bureaus te ontvangen door te reageren op e-mails volgens de instructies of door contact met ons op te nemen via info@cookingadventure.nl

Koekjes
Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Worden er cookies gebruikt op de site?
Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze bezoekers en de diensten die ze selecteren. We gebruiken ook cookies voor veiligheidsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de geautoriseerde klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze https://cookingadventure.nl/ gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze serviceproviders
Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U kunt meer details vinden over welke cookies worden gebruikt op onze informatiepagina over cookies.

Hoe gebruikt WPLegalPages inloggegevens?
Cooking Adventure gebruikt inloggegevens, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypen, browserversie, bezochte pagina’s, datum en tijd van bezoek, om trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen en het gebruik van een gebruiker te volgen, en brede demografische informatie verzamelen.

Welke partners of serviceproviders hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers en/of geautoriseerde klanten op de site?
Cooking Adventure is met een aantal leveranciers samenwerkingsverbanden en andere samenwerkingsverbanden aangegaan en zal dit blijven doen. Dergelijke leveranciers hebben mogelijk toegang tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie als ze de basis moeten kennen voor het beoordelen van geautoriseerde klanten op hun geschiktheid voor de service. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op hun verzameling of gebruik van deze informatie.

Hoe houdt de site persoonlijk identificeerbare informatie veilig?
Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en -praktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door coderingsprotocollen om informatie die via internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een ​​veilige site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke evenementen niet zullen plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk jegens Bezoekers of Geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen bezoekers eventuele onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?
Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om onjuistheden te corrigeren door ons een e-mail te sturen op info@cookingadventure.nl.

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de site is verzameld verwijderen of deactiveren?
We bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de site te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en registraties van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om de invoer van een Bezoeker te verwijderen zonder enige resterende informatie te bewaren. Een persoon die verzoekt om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel laten verwijderen en we zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon op geen enkele manier in de toekomst verkopen, overdragen of gebruiken.

Jou rechten
Dit zijn samengevatte rechten die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Het recht op toegang
Het recht op rectificatie
Het recht op gegevenswissing
Het recht om de verwerking te beperken
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Het recht om toestemming in te trekken
Privacy van kinderen
Onze Service richt zich niet tot “Kinderen”, iedereen jonger dan 18 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar.

Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Als we te weten komen dat kinderen jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie hebben verstrekt, zullen we de informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten
Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om te voldoen aan de wet. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs nodig is om de veiligheid van onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?
We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de site te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter zodanig wijzigen dat de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die een Bezoeker of Geautoriseerde Klant eerder heeft verzocht, niet openbaar te maken, zullen we contact opnemen met die Bezoeker of Geautoriseerde Klant om die Bezoeker of Geautoriseerde Klant toe te staan ​​om te voorkomen dat dergelijke openbaarmaking.

Links
https://cookingadventure.nl/ bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website gaat. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Neem contact met ons op
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@cookingadventure.nl

Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2022